Sponsorater

Hvorfor sponsere i Maribo Sø Golfklub?

- Du kommer i kontakt med en sportsgren, som i Danmark har den allerstørste vækst.
- Du får mulighed for at komme i kontakt med et meget købestærkt publikum.
- Du får eksponeret dine produkter, ydelser eller virksomhed på bedste vis.
- Du kommer i kontakt med det nære område, samt det store opland.

Sponsorpakker 2019 - Maribo Sø Golfklub.

Oversigt
Firma-sponsorat – med ét medlemskab
Firma-sponsorat – med to medlemskaber
Teesteds-sponsorat - et hul på 18 hullers bane
Teesteds-sponsorat – et hul på 9 hullers bane
Flagsponsor – 18 hullers bane
Flagsponsor – 9 hullers bane
Reklamer i hulkopper – 18 hullers bane
Reklame i hulkopper – 9 hullers bane
Next-tee – Hul 1-9 på 18 hullers bane
Next-tee – hul 10-18 på 18 hullers bane
Matchsponsor
Golfcar-reklame
Reklameflag på puttinggreen
Andre skilte
Reklame på klubbens hjemmeside
Reklame på infoskærm
Reklame på drivingrange, 22 måtter, venstre side
Reklame på drivingrange, 22 måtter, højre side
Holdsponsor
Greenfee-kuverter
Company Day
Se nedenstående specifikationer:

Firma - sponsorat

Klubben leverer:
Reklame på et Teested
eller
Reklame på 9 Next Tee skilte-forhuller
eller
Reklame på Next Tee skilte-bahuller
eller
Reklame på flag på Puttinggreen
eller
Reklame i hulkopper på 9 hullers bane
eller
Flagsponsor på 9 hullers bane
og
Reklame på Info-skærm
Reklame på Hjemmeside
Reklame på Scorekort
10 greenfee til 18 hullers bane - med gyldighed i én sæson.
Invitation for to personer til det mulige årlige sponsorarrangement.

Teested - sponsorat
18 hullers bane

Klubben leverer:
Reklame på et Teested
Reklame på Infoskærm
Reklame på Hjemmeside
Reklame på Scorekort
10 greenfee til 18 hullers bane med gyldighed i en sæson.
Invitation for to personer til det mulige årlige sponsorarrangement.

Teested - sponsorat
9 hullers banen

Klubben leverer:
Reklame på et Teested
Reklame på Infoskærm
Reklame på Hjemmeside
5 greenfee til 18 hullers bane med gyldighed i en sæson.
Invitation for to personer til det mulige årlige sponsorarrangement.

Flag - sponsor på
18 hullers banen

Klubben leverer:
Reklame på alle flag
Reklame på Infoskærm
Reklame på Hjemmeside
Reklame på scorekort
10 greenfee til 18 hullers bane med gyldighed i en sæson.
Invitation for to personer til det mulige årlige sponsorarrangement.

Flag - sponsor på
9 hullers banen

Klubben leverer:
Reklame på alle flag
Reklame på Infoskærm
Reklame på Hjemmeside
Reklame på scorekort
10 greenfee til 18 hullers bane med gyldighed i en sæson.
Invitation for to personer til det mulige årlige sponsorarrangement.

Hulkop - sponsor på
18 hullers banen

Klubben leverer:
Reklame i alle hulkopper
Reklame på Infoskærm
Reklame på Hjemmeside
Reklame på scorekort
10 greenfee til 18 hullers bane med gyldighed i en sæson.
Invitation for to personer til det tmulige årlige sponsorarrangement.

Hulkop - sponsor på 9 hullers banen

Klubben leverer:
Reklame i alle hulkopper
Reklame på Infoskærm
Reklame på Hjemmeside
Reklame på scorekort
10 greenfee til 18 hullers bane med gyldighed i en sæson.
Invitation for to personer til det mulige årlige sponsorarrangement.

Next tee - skilt
på hul 1 - 9
på 18 hullers banen
Klubben leverer:
Reklame på next tee-skilte
Reklame på Infoskærm
Reklame på Hjemmeside
Reklame på scorekort
10 greenfee til 18 hullers bane med gyldighed i en sæson.
Invitation for to perosner til det mulige årlige sponsorarrangement.
Next tee - skilt
på hul 10 - 18
på 18 hullers banen
Klubben leverer:
Reklame på nexttee-skilte
Reklame på Infoskærm
Reklame på Hjemmeside
Reklame på scorekort
10 greenfee til 18 hullers bane med gyldighed i en sæson.
Invitation for to perosner til det mulige årlige sponsorarrangement.

Matchsponsor

Klubben leverer:
Gratis deltagelse i matchen for 4 spillere
Reklame på Infoskærm (op til matchen)
Reklame på hjemmeside (op til matchen)
Evt. anden profilering efter aftale.
10 greenfee til 18 hullers bane med gyldighed i en sæson.
Invitation for to personer til det mulige årlige sponsorarrangement.
Fordeling af sponsorbeløb:
Kr. 3.500 til Golfklubben Maribo Sø
Fordeling af sponsorbeløb kr. 8.000.
Præmiebeløb i alt kr. 8.000, vejlende:
A-række: i alt kr. 2.800 fordelt med kr. 1.500 - 800 - 500.
B-række: i alt kr. 2.100 fordelt med kr. 1.200 - 600 - 300.
C-række: i alt kr. 1.400 fordelt med kr. 800 - 400 - 200.
Nærmest hul + længste drive: ialt 1.700 kr. til deling.
Sponsors egne produkter kan uddeles som klappræmier m.m.

Reklame på klubbens
hjemmeside
Reklame på infoskærm
i klubhuset

Golfcar - sponsor

Klubben leverer:
Soloreklame på klubbens Golfcar.
Reklame på Infoskærm
Reklame på Hjemmeside
10 greenfee til 18 hullers bane med gyldighed i en sæson.
Invitation for to personer til det mulige årlige sponsorarrangement.

Puttinggreen - sponsor

Klubben leverer:
Reklame på alle puttinggreenflag.
Reklame på Infoskærm.
Reklame på Hjemmeside.
Reklame på scorekort.
10 greenfee til 18 hullers bane med gyldighed i en sæson.
Invitation for to personer til det mulige årlige sponsorarrangement.

Drivingrange - sponsor Klubben leverer:
Reklame på alle 22 drivingrangemåtter venstre side.
Reklame på Infoskærm.
Reklame på Hjemmeside.
10 greenfee til 18 hullers bane med gyldighed i en sæson.
Invitation for to personer til det mulige årlige sponsorarrangement.

Drivingrange -sponsor Klubben leverer:
Reklame på alle 22 drivingrangemåtter højre side.
Reklame på Infoskærm.
Reklame på Hjemmeside.
10 greenfee til 18 hullers bane med gyldighed i en sæson.
Invitation for to personer til det mulige årlige sponsorarrangement.

Andre sponsorskilte

Klubben leverer:
Reklame efter aftale.

Hold - sponsor

Sponsor betaler tøj samt tryk på tøjet til hele holdet.
Reklamer skal opfylde DGU`s regler for logoreklamer på tøj.
Sponsorudvalg skal kontaktes inden henvendelse til sponsor.
Klublogo er obligatorisk.

Greenfee-kuverter

Reklame på greefeekuverter pr. år.

Company Day Arrangeres

Yderligere oplysninger kan fås hos Sponsorudvalget:
Fmd. Anders Michaelsen - Tlf.: 54 55 15 01, e-mail: [email protected]  eller ved henvendelse til klubbens kontor - 5478 2655 - mellem 9 - 13.