Fortrinsret på banen.

Fortrinsret på banen.
Hensyn til andre spillere.

I weekends og på helligdage er der startforbud fra 10. teested efter klokken 9.00.

Spillere, som starter på 10. teested på hverdage og i weekends og helligdage før klokken 9.00 har ingen rettigheder på banen, og skal lukke spillere igennem, som spiller en fuld runde. Der må ikke startes, hvis der er spillere på hul 9.

Holdes der pause mellem hul 9 og hul 10 fortabes rettigheden.

Der må ikke spilles i hold af mere end 4 spillere af gangen. Der undtages specielle matchformer.

En bold, der spiller en fuld runde, har ret til at gå igennem en bold, der ikke spiller en fuld runde.

Det er en bolds ansvar at følge med den forangående bold. Hvis en bold mister et helt hul i forhold til den forangående bold eller den forsinker en efterfølgende bold bør den invitere den efterfølgende bold til at gå igennem, uanset antallet af spillere i denne gruppe.

Spillere, der søger efter en bold, skal vinke spillere bagved igennem, så snart det står dem klart, at bolden ikke let kan findes

Der må ikke søges i 5 minutter, før der vinkes igennem. Vink igennem efter 30 sekunder. Spillet må ikke fortsættes før de spillere, der er vinket igennem, har passeret og er uden for rækkevidde.

Banepersonalet har fortrinsret overalt på banen, og det er spillerne, der har ansvaret for banepersonalets sikkerhed. Man må kun slå i den retning, hvor banepersonalet arbejder, når der ved tegngivning fra banepersonalet er givet "grønt lys".

 

 


Udskriv denne side

 

Webdesign af Krydspunkt Reklame

Kalender

1. Marts 2018

Faste banelukninger


19. August 2018

1. teested lukket


25. August 2018

Klubmesterskab - lukket